Магнитни топчета "Neocube"

"Neocube" - Магнитни топчета се състоят от 216 отделни високоенергийни магнитни топчета. Нео куб опчета ви позволяват да създадете и пресъздадете възхитителен брой форми и модели.