Правила и условия

Следните Общи условия за продажба уреждат предлагането и продажбата на продукти и / или услуги на електронната търговия www.cool-mania.com (“Уебсайт”). Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да поръчате продукти.

Media Leaders sro, компания, регистрирана в Словакия (Бизнес регистър номер 46 406 999, данъчен код и номер по ДДС SK2023368787, със седалище в Словакия, Dlha , 974 05 (Банска Бистрица). Медийни лидери е притежател на електронната търговия Сайт Cool-mania

1. Област на приложение на уебсайта

1.1 Онлайн магазин Cool-mania е запазен за продажби на дребно. Cool-mania предлага продукти за продажба изключително на клиентите „крайни потребители“, т.е. „Потребители“. Счита се за „Потребител“ всяко физическо лице, което купува стоки с цел, която не е свързана с търговска, занаятчийска или професионална дейност, извършвана в неговата дейност. Ако потребителят не е "Потребител", се приканва да избягва да изпраща поръчки в онлайн магазина; Cool-mania си запазва правото да не обработва поръчки, подадени от потребители, които не са "Потребители" и всякакви поръчки, които не отговарят на бизнес политиката на Cool-mania.

1.2 Цялата информация, съдържаща се в уебсайта, не представлява обвързващо предложение за продажба на продукти в която и да е страна или място.

Продуктите, предлагани за продажба в WebSite, могат да бъдат закупени и изпратени само до Клиенти, които живеят и посочват като дестинация по целия свят.

1.3 Закупуването на Продуктите в WebSite е разрешено на хора, които гарантират, че са на възраст поне 18 (18) и могат да сключват правно обвързващи договори.

1.4 Продажбата на Продуктите на Уебсайта представлява договор от разстояние, регулиран от Членове 50 и следващите. от Законодателен декрет на Словакия № 206 от 6 септември 2005 г. („Кодекс на потребителите“) и в законодателен указ на Словакия № 70 от 9 април 2003 г., съдържащ регламента за електронната търговия

1.5 Приложими са Общите условия за продажба, които са публикувани към датата на предаване на поръчката за покупка. Те могат да бъдат изменяни от време на време предвид възможните регулаторни промени. Всички промени ще влязат в сила от датата на публикуване в WebSite

 

2. Приемане на Общите условия за продажба и сключване на договора

2.1 Английският е достъпният език за сключване на договора. Договорът се сключва в страните от Европейския съюз, както е посочено в горния параграф 1.2

2.2 От Клиента се изисква да прочете внимателно тези Общи условия. Клиентът се насърчава да изтегли, запази или отпечата копие от него, както и информация за правото на теглене и всяка друга информация, която Cool-mania предоставя на уебсайта, преди или по време на процеса на покупка.

2.3 За да приключи покупката на един или повече Продукти на Уебсайта, Клиентът трябва да попълни Формуляр за поръчка и да го изпрати на Cool-mania, по електронен път, следвайки инструкциите, които се появяват в Сайта по време на фазите на поръчката.

2.4 С подаването на Поръчка чрез Уебсайта (напред) Клиентът безусловно приема и се съгласява да спазва настоящите Общи условия за продажба в договора си с Cool-mania. В случай на несъгласие при определени условия, съдържащи се в тези Общи условия за продажба, потребителят е поканен да не подава формуляр за поръчка за покупка в WebSite

2.5 Cool-mania ще подаде формулярите за поръчки в база данни в съответствие с изискванията на закона. Клиентът може да получи достъп до своята Поръчка, чрез секцията “ http://www.cool-mania.com/user/in ” на уебсайта

2.6 След като Клиентът е подал поръчката си, Cool-mania ще изпрати имейл за потвърждение на заявката, потвърждаващ получаването му.
Този имейл показва извлечение от съществените елементи на поръчката: лични данни, въведени от клиента, адрес за доставка, данни за поръчаните продукти (описание и количество), подробности за цената, начин на плащане, разходи за доставка, както и евентуални допълнителни разходи като информация за правото на оттегляне и обобщение на общите условия за продажба. Клиентът се задължава да провери коректността и да съобщи евентуални поправки чрез електронната поща [email protected]
Това е-мейл съобщение не представлява приемане на поръчката, а само потвърждение за правилното получаване на поръчката от подходящите системи на Cool-mania. Клиентът също ще намери своя личен „Номер на поръчката“, който трябва да се използва във всяка друга след комуникация с Cool-mania.

2.7 Договорът между Cool-mania и Клиента ще бъде сключен само когато Cool-mania потвърди, че поръчката е приета по имейл "Потвърждение за поръчка и доставка"

2.8 Всеки имейл, изпратен до Клиента, потвърждаващ състоянието на поръчката му (като имейл на "Заявка за допълнителна информация" или имейл на "Уведомление за забавяне на доставката") или устно съобщение за поръчката, не трябва да се счита за приемане.
Изпълнението на договора се извършва с изпращането на поръчаните продукти, освен ако Cool-mania не е уведомила Клиента за неприемането му, или Клиентът е поискал неговото анулиране.

2.9 Cool-mania си запазва правото да откаже или ограничи поръчки, които не дават достатъчно гаранции за платежоспособност или които са непълни или неточни. Както и поръчка, свързана с продукти, които вече не са налични (на склад)
В тези изречения Cool-mania комуникира по електронна поща на Клиента възможно най-скоро, че договорът не е сключен и че поръчката за покупка не е приета, като посочва причините за отказа.
В случай, че плащането вече е извършено, Cool-mania осигурява възстановяване на сумата, която вече е начислена с обратна стойност на сделката (виж чл. 13. Метод на възстановяване).
Cool-mania също си запазва правото да отхвърля поръчки от всеки клиент, с когото Cool-mania има текущ правен спор по отношение на предишна поръчка. Cool-mania може да анулира всяка поръчка, ако подозира, че е извършила измама, и може да откаже да обработва поръчки от клиенти с предишна история на поръчки

3. Информация за продукта и наличност на продукта

3.1 Основните характеристики на всеки продукт се показват на всяка страница с информация за продукта въз основа на информацията, предоставена от производителите. Cool-mania си запазва правото да променя всяка страница с информация за продукта без предупреждение.

3.2 Cool-mania ще се опита най-добре да представи изображенията възможно най-близо до предлаганите за продажба продукти.
Цветовете на продуктите обаче могат да се различават от реалните съобразно настройките на компютърните системи, използвани от потребителя.
Изображенията в продуктовите спецификации могат също да се различават в нюанс на цвят, размер или във връзка с всички аксесоари за продукти. За целите на договора за покупко-продажба преобладават описанието на продукта, съдържащо се във формуляра за поръчка, изпратен от клиента

3.3 На уебсайта може да бъде показана и допълнителна информация към покупката от общ характер, като например намерените, или в Ръководството за покупка на речник.
Тази информация е предоставена като прост общ информационен материал, който не отговаря на реалните характеристики на един продукт. За целите на договора за покупко-продажба преобладават описанието на продукта, съдържащо се във формуляра за поръчка, изпратен от клиента.

3.4 На страницата "Информация за продукта" за всеки продукт има специален раздел, съдържащ информация за "Наличност на продукта". Клиентът може да закупи само продукти със следното изявление „В наличност“.
В случай, че статусът на Продукта е “ Изчерпан ”, Клиентът може да продължи с резервацията на продукта, а Cool-mania от името на клиента ще го поръча на доставчика. Когато продуктът е наличен, Cool-mania ще уведоми Клиента чрез имейл.

3.5 Моля, имайте предвид, че добавянето на продукт към Количката не означава, че продуктът автоматично се запазва за Клиента.
Продуктът все още е достъпен за закупуване от други клиенти до момента на подаване и уведомление за потвърждение на поръчката от Cool-mania, в съответствие с настоящите Общи условия за продажба.
Това може да зависи от едновременни поръчки за покупка на уебсайта. Възможно е, поради технически причини, че „наличен продукт“ може да излезе на склад след предаването на поръчката и следователно е необходимо да се изчака нова доставка. В този случай Клиентът ще бъде уведомен незабавно по електронна поща ("Продукт резервиран" или "забавяне на доставката") и може да поиска да анулира поръчката по всяко време преди изпращането на продукта, като кликнете върху бутона "анулиране", съдържащ се в имейлът.

3.6. В случай на липса на поръчан продукт, Клиентът ще бъде уведомен по електронна поща незабавно и във всеки случай в срок от тридесет (30) дни от деня след предаването на поръчката. Ако плащането вече е приключено, Cool-mania едновременно осигурява възстановяване на сумата, която вече е начислена на клиента, с обратна транзакция. (виж по-долу: 13. Процедури по възстановяване)

4. Цена, транспортни разходи, данъци и мита

4.1 Всички Цени, публикувани на Уебсайта са в € (Евро), конвертирани в други валути според текущите валутни курсове. Те включват ДДС (20%), ако Продуктите се доставят и доставят по целия свят.

4.2 Cool-mania си запазва правото да променя цената на Продуктите по всяко време. Приема се, че цената на Продукта, която ще бъде таксувана на Клиента, е тази, която е показана на Уебсайта към момента на подаване на Поръчката. Евентуалното увеличение или намаление след предаването на поръчката няма да бъде разглеждано.

4.3 Цената на продукта не включва разходите за доставка. Разходите за доставка се таксуват от клиента и се заплащат от Клиента заедно с плащането на Общата цена на поръчката.
Сумата за всички поръчки е 8 евро (с включен ДДС) в количката по време на онлайн покупката и преди сключването й, както и в електронната поща „Поръчка и потвърждение за доставка“.

4.4 Общата цена на поръчката (с отделно посочване на разходите за доставка и всички други допълнителни разходи) винаги се показва в количката в края на процедурата за закупуване. "Тази сума (която ще бъде посочена на Клиента в„ Въвеждане на поръчка “) потвърждение ”и в имейлите на„ Поръчка и потвърждение на пратката “), ще бъде общата сума, дължима от Клиента във връзка с поръчката за покупка.Нищо не се дължи от Клиента в повече от тази сума, с изключение на евентуални митнически задължения (виж параграф по-долу) ,

4.5 Доставянето до някои специфични дестинации може да изисква допълнителни такси и разходи, които се поемат от получателя и се заплащат при доставката на продуктите директно на данъчните и митническите власти или на куриера. Клиентът обезщетява Cool-mania от такива данъци, налози и такси. Всеки възможен данък, налог, разход или друго задължение, предвидено от законите на всяка отделна Страна, в която Продуктите се доставят и доставят, се поемат изцяло от Клиентите.

 

5. Как да закупите

5.1 Закупуване на продукт на уебсайта е възможно с или без регистрация. Регистрацията позволява на Клиента да има набор от допълнителни услуги, чрез създаване на Личен профил.

5.2 В онлайн магазина Клиентът избира и добавя в „Кошницата” продуктите, които са на разположение и могат да бъдат поръчани, както е описано в съответната „Страница с информация за продукта“. При въвеждане на поръчка, Клиентът е длъжен да предостави определени лични данни (лични данни, дестинация, стационарен номер и мобилен номер, e-mail адрес); и да вмъкнете валидни данни за кредитната карта, чиято отговорност е юридическа, или други начини на плащане (както е предвидено в настоящите Общи условия за продажба).

5.3 Cool-mania си запазва правото да изиска допълнителна информация и документация, за да установи самоличността и собствеността на Клиента за извършване на плащане. Клиентът гарантира, че цялата предоставена информация е вярна, точна и пълна (виж следващия параграф относно Начин на плащане).

5.4 След поставянето на поръчката (препратена) Клиентът се приканва да отпечата или запази електронно копие от него и да запази настоящите общи условия на продажба, в съответствие с разпоредбите за продажба от разстояние

5.5 Клиентът, който е направил поръчката с Вход (означава, че е регистриран клиент и е създал свой собствен профил).

5.6 След като потвърди на клиента коректното получаване на формуляра за поръчка (виж точка 2.6), Cool-mania обработва поръчката и проверява въведените от клиента данни, метод на плащане, подготовка на продуктите в склада. В някои случаи може да е необходим телефонен контакт с клиента или да поиска допълнителна документация (виж параграф Метод на плащане)

5.7 Cool-mania съобщава за приемането на поръчката, като изпраща електронна поща „Поръчка и потвърждение на пратката“, съдържаща резюме на информацията, която вече се съдържа в Поръчката: целеви данни, описание и количество на поръчаните продукти, начин на плащане, доставка на данни.

5.8 В случай на отказ, Клиентът ще бъде уведомен от Cool-mania колкото е възможно по-скоро (и във всеки случай в рамките на 30 дни от датата на подаване на поръчката), като изпрати имейл с уведомление за анулиране на поръчка, съдържащ причините. В случай, че плащането вече е извършено, Cool-mania предоставя контекстуално връщане на Клиента за сумата, която вече е начислена с обратна транзакция (вж. Чл. 10. Метод на възстановяване)

 

6. Начини на плащане

Както е посочено в точка 4.2 (Цена на продукта, транспортни разходи, данъци и такси) Моля, имайте предвид, че всички транзакции, включително валута, се превеждат в евро след плащането от клиента.

6.1 Плащане с кредитна карта

6.1.1 В случай на плащане с кредитна карта, сумата, свързана с покупката, ще бъде дебитирана от Банката незабавно при сключване на сделката, извършена от Клиента онлайн.

6.1.2 В момента на подаване на поръчката от страна на клиента, уеб сесията се пренасочва от Уебсайта към безопасна страница на уебсайта на GP WEBpay (SSL). На такъв уебсайт Клиентът ще може да завърши плащането на Цената
По време на процеса на покупка Cool-mania не е в състояние да знае информация за кредитната карта на клиента. Данните не са достъпни от Cool-mania или трети страни, нито по време на поръчка или по-късно. Никой архив на Cool-mania не поддържа такива данни. В никакъв случай Cool-mania не може да бъде държан отговорен за злоупотреби от трети лица с измама или незаконна злоупотреба при плащане на продукти, закупени на уебсайта

6.1.3 Cool-mania си запазва правото да поиска от клиента, чрез електронна поща, да изпрати копие от предната / задната част на валидна лична карта. Искането за електронна поща ще определи периода, в който документът трябва да бъде получен от Cool-mania. Във всеки случай този срок няма да бъде повече от 5 работни дни. В очакване на искания документ поръчката ще бъде спряна. В случай на искане, Клиентът е длъжен да изпрати всички заявени документи в посочения срок. Ако Cool-mania не получи тези документи в рамките на исканото време, както в заявката за електронна поща или получи невалидни или изтекли документи. Договорът ще се извършва по смисъла на чл. 1456 куб.см., а заповедта впоследствие ще бъде отменена, с изключение на правото на обезщетение за каквито и да е щети, които Cool-mania може да срещне в резултат на поведение на клиента. Прекратяването на договора, Клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, не по-късно от 2 дни след крайния срок за подаване на документите, изисквани от Cool-mania и ще доведе до анулиране на поръчката и ще бъде възстановен платената сума. Ако Cool-mania получи необходимата документация в посочения срок, сроковете на доставката, т.е. поемането на отговорност от Продукта от куриера, ще бъдат съобщени на Клиента след потвърждаване на транзакцията от Централния орган, който предотвратява риска от измама.

6.1.5 Cool-mania не може да знае и не съхранява данните по никакъв начин, свързани с кредитната карта на Клиента или с други платежни средства, свързани с тази сметка).

6.2 Банков превод

6.2.1 Клиентите могат да плащат чрез банков превод. Поръчаните стоки ще бъдат изпратени след получаване на плащането.

Номер на сметка : IBAN: SK9802000000002952352651

Адрес на банката получатели:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Братислава 25
Словакия

SWIFT код (BIC): SUBASKBX

Променлив символ (rereference) : Вашият номер на поръчка

7. Превоз

7.1 Терминът "превоз" се отнася до момента, в който Cool-mania възложи продукта на определения превозвач, който взема отговорния продукт (критериите могат да варират в зависимост от вида на поръчания продукт и от местоназначението)

  • Обикновено пристига в рамките на 5 работни дни (може да варира в зависимост от страната на местоназначението)
  • Международна поща I клас "Подписана" за доставка - международен "Подписан за "
  • GLS куриерска услуга - международна доставка

7.2 Условията за доставка и условията за доставка са конкретно посочени във връзка с отделния продукт във всяка съответна “страница с информация за продукта”. Условията на превоза влизат в сила от датата на предаване на поръчката, освен ако не е посочено друго

7.3 Ако няколко продукта са поръчани едновременно с различен статус на достъпност, Cool-mania ще извърши само една пратка. Превозът ще се извърши при най-дългите срокове (напр. В случай на 1 поръчан продукт със статут "Изчерпано", заедно с продукт със статус "На склад", и двата продукта ще бъдат доставени със срок на доставка по-дълъг, т.е. дни).

 

8. Доставка: Такси и условия

8.1. Доставките на продукти се извършват на пощенския адрес на посочената от Клиента дестинация в Модула за поръчка.

Такси за опаковане и доставка

Световен стандарт - 8 € (доставка по целия свят)

доставка по целия свят

8.2 Клиентът е длъжен да докладва за всички специални характеристики, свързани с мястото на доставка на Продукта. В случай, че са предоставени грешна информация и подробности, натоварването на допълнителни разходи, които Cool-mania ще издържи, за да завърши доставката на Продукта, ще отговаря за Клиента.

8.3 Доставката на поръчката се отнася до нивото на улицата. Ние не доставяме до пощенски кутии, пощенски станции и не доставяме до трета компания, занимаваща се с транспорт / спедитори.

8.4 Всяка отговорност и риск за закупените стоки се таксуват на Клиента от момента, в който пощенската услуга има подписа на получателите

8.5 Всеки въпрос, свързан с физическото, кореспонденцията или пълнотата на получените стоки, трябва да бъде незабавно докладван от Клиента вCool-mania и не по-късно от 5 дни от датата на доставката чрез докладване по електронна поща на [email protected]

8.6 В случай, че Клиентът поиска отново да изпрати закупения продукт, Cool-mania ще пристъпи към нова доставка, запазвайки правото да носи таксата, в допълнение към разходите, разходите за връщането на продукта на Cool-mania.

8.12 В случай, че закупеният продукт не бъде доставен или се забави по отношение на сроковете за доставка, посочени в раздела Спецификации, Клиентът може да го докладва чрез имейл: [email protected] . Cool-mania ще разгледа жалбата и ще уведоми незабавно резултата на клиента чрез електронна поща в рамките на максимум петнадесет (15) работни дни.

9. Връщания: Право на оттегляне

9.1 В съответствие с чл. от Кодекса на потребителите (Законодателен декрет № 206/2005), Клиентът "Потребител" има право да се откаже от покупката на Продукта без санкция и без да посочи причина за спецификацията, в рамките на (14) дни от получаването на Продукта. Според условията, посочени в следните точки

9.2 Cool-mania предоставя на Клиента по-добри условия, отколкото е предвидено в Кодекса на потребителите (който гласи, че клиентът трябва да изпрати писмено уведомление в рамките на 14 дни, чрез пощенско писмо с обратна разписка), за да упражни това право, достатъчно е да съобщи в рамките на 15 работни дни от датата на доставка на продукта, чрез имейл: [email protected] Тема: („Бих искал да прилагам правото на отказ“)

9.3 Съобщаване на оттеглянето, клиентът трябва да посочи номера на поръчката (издаден по време на покупката), продукта или продуктите, за които възнамерява да упражни правото си на отказ и ясно да покаже намерението си да се оттегли от покупката.

9.4 След като получи искането за оттегляне чрез електронната поща, Клиентската служба на Cool-mania незабавно ще предостави на клиента инструкции за връщане на продуктите. Продуктите трябва да се изпращат на адреса на фирмата, посочен в страницата за контакт.
Продуктът трябва да бъде върнат непокътнат, неизползван, заедно с всички негови оригинални части и опаковки (торби и / или опаковки), в съответствие с условията на следните точки 9.5

9.5 Как да се върнете - Връщане на пратката от клиента

9.6 В случай, че оттеглянето не е извършено съгласно чл. 64 и следващите. Потребителски кодекс и, по-специално, ако продуктът не е пълен от всичките му части и / или е придружен от неговите принадлежности и / или елементи, които представляват неразделна част (напр. Етикетът все още трябва да бъде прикрепен към продукти с уплътнителя за еднократна употреба, неразделна част от продукта) и / или не е в оригиналната опаковка, или дори когато е повредена или използвана от клиента (продуктите не са носени, измити, използвани), освен разумната граница на надлежна проверка, не включва прекратяване на договора и следователно няма да има право на възстановяване на сумата, платена от Клиента за Продукта. Продуктът ще остане на разположение на Клиента в склада на Cool-mania, в очакване на неговото вземане, като същевременно анулира искането за оттегляне.

9.7 В съответствие с чл. 67, четвърта алинея от Кодекса на потребителите, едва след получаването на продукта и едва след проверка на положителното съответствие с условията и процедурите за упражняване на права за оттегляне и целостта (както е посочено в горните параграфи), Cool-mania трябва, в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на получаване на Продукта и във всеки случай в срок от тридесет (30) дни от датата, на която Cool-mania е бил информиран за исканото оттегляне, възстановете сумите, платени от клиента. Възстановяването включва такси за доставка, но не и сумата, платена за закупуването на „допълнителни услуги за доставка“

COMPLAINT FORM - (трябва да попълните и изпратите с върнати стоки - прилагайте 2 години гаранция за дефекти на продуктите)

WITHDRAW FORM - (трябва да се попълни и изпрати с върнати стоки до 14 дни след получаване на продукта)

 

10. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

10.1 Възстановяването ще бъде извършено с отмяна на платежна транзакция (ако плащането е извършено от клиента с кредитна карта, метод PayPal или банков превод)

10.2 В случай на несъответствие между получателя на продуктите, посочени в формуляра за поръчка, и който е извършил плащането на сумата за покупката, възстановяването на сумите, в случай на право на отказ, ще се извърши от Cool-mania, на онези, които са извършили плащането.

10.3 Както вече бе споменато в раздел 4.1, всички транзакции, извършени от Клиенти, които пребивават в държава от Европейския съюз, се превръщат в евро в резултат на плащането от клиента. За плащания във валути, различни от евро, Cool-mania все още връща сумата в евро, след което сумата на валутата се изчислява върху съотношението на промяната в деня, в който е направено възстановяването. Следователно рисковете от обменни курсове се начисляват на клиента.

 

11. Конвенционална гаранция

11.1 Продуктите, продавани на уебсайта, могат, в зависимост от техния характер, да бъдат покрити от конвенционална гаранция, издадена от производителя ("конвенционална гаранция"). Клиентът може да разчита на тази гаранция само към производителя. Продължителността, териториалното разширение, условията за ползване, видовете повреди и / или покрити дефекти и всички ограничения на гаранцията зависят от отделния производител и са посочени в гаранционния сертификат, съдържащ се в кутията на продукта.

Производителят на Продуктите носи отговорност за щети, причинени от дефекти в такива Продукти.
Този вид гаранция има доброволен характер и не добавя, не замества, не ограничава или изключва и не засяга правната гаранция

 

12. Правна гаранция от 24 месеца за дефекти в съответствие

12.1 Съгласно Кодекса на потребителите, всички продукти, продавани на уебсайта на „Потребител“, също са обхванати от Правната гаранция от 24 месеца, покриваща несъответствията с изискваното качество и декларирани в договорите (съгласно членове 128 и следващ. 206/2005). За да получите гаранционно обслужване, Клиентът трябва да запази разписката за поръчката („Потвърждение за поръчка и доставка“ или куриерска бележка за доставка или доказателство за плащане).

12.2 Правната гаранция от 24 месеца обхваща дефекти или несъответствие на продукта, които не са видими към момента на покупката, съществуващи към момента на доставката на стоката, ако продуктът се използва правилно, отговаря на предназначението му и е установен от Производителят (разпоредбите, съдържащи се в документацията, евентуално прикрепен към продукта.
Дефектът на съответствие трябва да бъде денонсиран, при отмяна на гаранцията, в рамките на два месеца от датата на откриването му.

12.3 Стоките се считат за съответстващи на договора, ако в момента на доставката до потребителя:

12.4 Следователно са изключени от обхвата на правната гаранция. Дефекти, определени от случайни факти или отговорност на Клиента или от употреба на продукта, не съответстват на предназначението и / или са посочени в техническата документация.

12.5 В случай на дефект или несъответствие на продукта, Cool-mania осигурява, без такса за клиента, възстановяване на съответствието на продукта: чрез ремонт или смяна на продукта с друг с еднакви или по-големи характеристики. В противен случай с подходящо намаление на цената или прекратяване на договора за възстановяване на платената сума.

12.6 За да се възползва от правната гаранция, Клиентът трябва първо да предостави преди всичко доказателства за датата на покупката и доставката на стоките. Препоръчително е клиентът, за целите на тези доказателства, да запази копие от електронната поща „Потвърждение на поръчката и пратката“, която Cool-mania изпрати или други документи, удостоверяващи датата на изпълнение на покупката (например куриерска бележка за доставка). или доказателство за плащане).

12.7 Клиентът трябва да изпрати на CoolMania конкретно съобщение, което изисква Премахване на несъответствието, чрез електронна поща [email protected] Тема: Продуктът е дефектен
Обслужването на клиентите ще предостави на Клиента конкретни указания за всеки продукт, за да активира гаранцията (напр. Как практиката на отваряне, RMA и др.). Cool-mania незабавно ще отговори на съобщението на клиента, посочвайки кои стъпки следва да следва.

12.8 В случаите, когато прилагането на гаранцията предвижда връщане на продукта за отстраняване на дефекта, продуктът трябва да бъде върнат от Клиента в неговата оригинална опаковка, пълна във всичките му части (включително опаковката и всякаква документация и аксесоари). За да ограничите повредата на оригиналната опаковка, препоръчва се да я поставите в друга кутия. Закрепването на етикети или лента директно върху оригиналната опаковка на продукта трябва да се избягва.
Cool-mania ще предостави на Клиента номер за оторизация за връщане (RMA), който изпраща конкретен имейл („разрешение за връщане“) Номерът на RMA трябва да бъде показан от външната страна на пакета, следвайки инструкциите, предоставени директно в електронната поща. ,

12.9 Ремонтът ще се извърши възможно най-скоро. Средното време може да варира от 15 до 60 работни дни. В случай на неоправдано превишаване на срока, Клиентът може да изиска замяната на стоката или решението на договора. Никакви щети не могат да бъдат поискани в Cool mania за забавяне на ремонти или замени.

12.10 Ако дефектът не бъде намерен или ако не е несъответствие на продукта, съгласно Законодателен декрет № 206/2005, Клиентът ще бъде таксуван за всички разходи за проверка и ремонт, както и за всякакви други разходи ( транспорт и т.н.) в крайна сметка се поддържа отCool-мания. Гаранцията е невалидна, ако дефектът е причинен от небрежност или злоупотреба с купувача, измама, влага или други причини, които не са свързани с производствени или производствени дефекти.

 

13. Поверителност

13.1 Личните данни, поискани и предоставени от Клиента по време на попълването на Модула на поръчката, се събират и обработват, за да отговорят на изискванията на Клиента и при никакви обстоятелства не се лицензират на трети лица. на правилата за обработка на лични данни, предмет на кодекса за поверителност, изложен в Законодателен декрет № 196 от 30.06.2003 г. и последващи изменения.

14. Грешки и / или неточности на сайта

14.1 Cool-mania постоянно се ангажира да провери онлайн каталога, за да предотврати грешки или неточности. Възможно е, обаче, Уебсайтът да съдържа грешки, неточности или пропуски. Затова Cool-mania си запазва правото да коригира всякакви грешки, неточности или пропуски, съдържащи се в Уебсайта, дори след като е получил Поръчка. Също така си запазва правото да променя или актуализира информацията по всяко време без предизвестие до Клиента.