Лични предпазни средства

Лични предпазни средства - очила, ръкавици, костюми, щитове и други продукти за вашата безопасност срещу всякакво замърсяване (от вируси и др.)