Получихме сертификат за качество EN ISO 9001: 2008

"Media Leaders" Ltd. притежава международно признатия сертификат за система за управление на качеството CMS EN ISO 9001: 2008

Сред основните цели на "Media Leaders" Ltd. е постигането на най-високото ниво на качество на услугите за клиентите. Ние се фокусираме върху непрекъснатото подобряване на дейността на нашата фирма и последователно работим за постигането на нашите цели в областта на качеството на продуктите и услугите и изпълняването на международните стандарти за качество. Резултатът от нашите усилия е признаването на качеството на предоставяните услуги не само в онлайн магазините, управлявани от "Media Leaders" Ltd. между клиентите но и получаването на международно признатия сертификат за качество. Удовлетворението на нашите клиенти и всички заинтересовани страни е основната причина за нашия дългосрочен успех.

СУК EN ISO 9001: 2008 определя изискванията за система за управление на качеството, когато фирмата трябва да демонстрира способността си да осигурява постоянно продукти, които отговарят на изискванията на клиентите и фокусира се върху повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително процеси към непрекъснато подобряване на тази система. Всичките изисквания на този международен стандарт са общо приложими за всяка организация, независимо от вида, размера и вида на предлаганите от тях продукти.

Сертификатът потвърждава, че системата за качество на "Media Leaders" Ltd. е в съответствие с изискванията на системата за качество EN ISO 9001: 2008

iso certficiate