Алармени сензори за лов

Безжични ловни алармени системи (сензори за движение + приемник) със звуково, вибрационно и LED светлинно известие за движение в наблюдаваната зона.