Превключване на цветовете през смартфона или бутона